Forum Bemiddeling Arrondissement Brugge


Het doel van dit forum is alle bemiddelaars, actief in de regio, samen te brengen om de interdisciplinaire contacten te bevorderen, bemiddeling te promoten en de bemiddelingsgedachte uit te dragen.

Initiatiefnemers zijn Caroline Coopman, bemiddelaar in familiale zaken te Oostende en Hans Dumortier, bemiddelaar in familiale, sociale, burgerlijke en handelszaken te Brugge.

 

Het forum komt samen in Huize Willy Kooy, Hospitaalstraat 35 te 8400 Oostende of in het Huis der Notarissen, Spanjaardstraat 9 te 8000 Brugge telkens op donderdag van18u15 tot 20u15.

 

Iedere ge´nteresseerde bemiddelaar is van harte welkom. Wie vooraf contact opneemt met een van de deelnemers krijgt een persoonlijke uitnodiging.

 

U krijgt er de kans kennis te maken met collega ľ bemiddelaars uit de verschillende beroepsgroepen.  Tevens kunt u er uw persoonlijke wensen en prioriteiten onder de aandacht brengen.

 

Uw deelname is vrijblijvend en laat u toe al dan niet verder deel te nemen aan de tweemaandelijkse bijeenkomsten.

  

De volgende vergaderingen zijn gepland in 2013

17/01 Brugge           07/03 Brugge        30/05 Brugge           05/09 Brugge volgende vergadering nader te bepalen     

Kom eens langs en laat ons kennis maken.  Beslist u daarna regelmatig deel te nemen en voor 2013 volwaardig deel uit te maken van deze lokale collegiale

gemeenschap, volstaat het uw bijdrage van 50 Euro te storten op rekening 470-0282401-58 met vermelding FBAB13.  U wordt dan uitgenodigd op de geplande

vergaderingen en andere activiteiten.  Uw gegevens kunnen toegevoegd worden aan de lijst van bemiddelaars die het Forum verspreidt.

 

Laat uw interesse om deel te nemen kennen, zo kunnen wij u op de hoogte houden.


 

 deelnemers           visie           missie           terug