Forum Bemiddeling Arrondissement Brugge

 

onze visie

 

Mediatie of bemiddeling heeft een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen

in alle sectoren en geledingen van de samenleving. 

Hiertoe wil het forum een platform bieden aan bemiddelaars

om op locaal vlak alle belanghebbenden, nl. het publiek in ruime zin,

de magistratuur en de overheden duurzaam te informeren

en onderling kennis en informatie uit te wisselen.

 

 

 aanbod           deelnemers           visie           missie           terug