Forum Bemiddeling Arrondissement Brugge

De bemiddelaars van het Forum kunnen u informeren en bijstaan bij elke vorm van verschil, geschil of conflict. 

Bent u het niet eens met een partner, een familielid, uw werkgever of werknemer, uw vennoten, uw buren, de school, een klant of een leverancier, ...

dan kunt u beroep doen op een bemiddelaar.

 

Enige voorwaarde: u moet beiden bereid zijn met de bemiddelaar te praten en constructief mee te zoeken naar een oplossing of een nieuwe overeenkomst.

 

De bemiddelaar is gebonden door een wettelijk beroepsgeheim.  Alle deelnemers aan de bemiddeling tekenen een bemiddelingsprotocol waarmee ze tegenover elkaar wettelijk de vertrouwelijkheid garanderen.  Dit regelt ook de kosten en de verdeling ervan zodat u nooit voor een verrassing komt te staan.

 

De bemiddeling blijft steeds vrijwillig: op ieder ogenblik kunt u de bemiddeling stoppen.  U behoudt alle rechtsmiddelen en de informatie die u tijdens de bemiddeling vrijgaf, blijft vertrouwelijk en kan niet als bewijs aangevoerd worden tijdens een eventuele rechtsgang.

 

Indien de bemiddeling tot een nieuwe overeenkomst leidt dan kunt u deze vastleggen in een dading.  Wanneer u geholpen werd door een erkend bemiddelaar (zie www.juridat.be/bemiddeling) dan kunt u deze zelfs laten homologeren door de bevoegde rechtbank.  Zo krijgt uw overeenkomst dezelfde kracht van uitvoerbaarheid als een vonnis.

 

De inhoud van deze overeenkomst bepaalt u samen.  Er kan u niets opgedrongen worden.  Er is pas een akkoord als u bieden het over alles eens zijn.  U kan zich trouwens tijdens de bemiddeling laten bijstaan door uw vertrouwde adviseur of raadsman.

 

Het Forum telt bemiddelaars met verschillende specialisaties:

 

Een bemiddelaar in familiezaken helpt u met alle familiale kwesties. 

Een bemiddelaar in  burgerlijke zaken helpt u met geschillen over erfenissen, met buren, met de school; ook over de struktuur en het bestuur van vennootschappen.

Een bemiddelaar in sociale zaken is er voor geschillen op het werk.

Een bemiddelaar in handelszaken staat u bij in geschillen tussen klant en leverancier.

 deelnemers          visie           missie           terug